34. nedeľa v Cezročnom období – Krista Kráľa

Dnes je zbierka na obnovu Košickej katedrály.

Nasledujúcu sobotu nás  pán arcibiskup pozýva do Košíc. O 17.30 hod. u dominikánov sa otvára Rok zasväteného života.

Nasledujúcu nedeľu je 1. adventná nedeľa. Kto má záujem, môže si priniesť adventný veniec na požehnanie. Adventné sviece majú byť indiferentnej farby -biela alebo fialová. Nie červená!