1. pôstna nedeľa

Pobožnosť krížovej cesty

Svinica: nedeľa o 14.00 hod., v piatok  o 17.00 hod.

Streda, piatok a sobota sú kántrové dni.

Deti majú jarné prázdniny. Nech využijú príležitosť zúčastniť sa sv. omše.

Spovedanie

Svinica: v utorok o 17.00 hod. (gr.kat.)

Nižná Kamenica: vo štvrtok o 16.30 hod. (gr.kat.)