8. nedeľa v Cezročnom období

Dnes (nedeľa) vyloženie Sviatosti oltárnej do 15.30 hod. Od 15.00 hod. sv. spoveď.

Svätá spoveď

Svinica: V piatok od 16.30 hod.

Bidovce: Vo štvrtok od 16.30 hod.

Nižná Kamenica: V stredu od 16.00 hod.

Chorých pôjdem spovedať domov len dopoludnia  v prvý piatok od 8. 00 hod.

Krížová cesta

Svinica: V piatok  o 17.00 hod.

Dnes je zbierka na rozostavaný kostol v Čižaticiach.

Nasledujúcu nedeľu máme Prvú pôstnu nedeľu. Bude zbierka na Katolícku charitu. Pán Boh zaplať za milodary!