2. pôstna nedeľa

Pobožnosť  krížovej cesty vo farskom kostole v nedeľu o 14.00 hod.

V piatok bude DUCHOVNÁ OBNOVA RUŽENCOVÉHO BRATSTVA v Kostole Najsvätejšieho srdca Ježišovho vo Svinici

Program:

17.20: – modlitba svätého ruženca

18.00: – svätá omša

19.00: – príhovor na tému „Čo je ružencové bratstvo a ako ho dnes vytvoriť“ ( beseda – možnosť zodpovedania otázok, začiatok reformy RB, záver)

Duchovnú obnovu vedie dominikán P. Melichar Matis OP, provinčný promótor pre ruženec na Slovensku.

Budú k dispozícii formačné materiály pre RB (knihy a brožúrky).

Srdečne pozývame všetkých!