12. nedeľa v Cezročnom období

Svinica

–  po rannej sv. omši  nasleduje celodenná adorácia pred Sviatosťou oltárnou. Ukončenie adorácie bude o 17. 30 hod.

– počas celého týždňa bude každý večer o 18. 30 hod.  Deviatnik k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

Nasledujúcu nedeľu je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Zároveň je v nedeľu aj sviatok sv. Petra a Pavla.