Oznamy Najsvätejšej Trojice

– V piatok prídu odslúžiť sv. omšu a udeliť novokňazské požehnanie dp. Rečlo a dp. Kacvinský

– Nasledujúcu nedeľu máme odpustovú slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Slávnostná sv. omša bude o 10. 30 hod. vo Svinici.

– Od štvrtku začneme Deviatnik k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu vo Svinici.

– Nasledujúcu nedeľu bude aj zbierka na opravu farskej strechy.

– Milodar na farskú strechu: bohuznáma 50 €