Svätých Petra a Pavla, apoštolov

Sobota:  Sviatok sv. Cyrila a Metoda

Spovedanie

Svinica – streda a piatok od 16. 30 hod.

Nižná Kamenica – utorok od 17.30 hod.

Bidovce – štvrtok od 17.45 hod.

Košický Klečenov – utorok od 16.00 hod., sv. omša o 16.30 hod.

– Je koniec šk. roka. Rodičia, krstní rodičia, starí rodičia povzbuďte školopovinnú mládež k sviatosti zmierenia.

-Chorých pôjdem vyspovedať v prvý piatok od 9. 00 hod.

– Dnes, 29.júna, je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Za milodary Pán Boh zaplať!