16. nedeľa v Cezročnom období

Dnes, nedeľa, je zbierka na potreby farnosti.
Na budúcu nedeľu vás pozývame na odpustovú slávnosť do Nižnej Kamenice z príležitosti sv. Anny. Púť pôjde zo Svinice o 9. 00 hod. od kostola. Tiež z Bordy od kaplnky Lurdskej jaskyne o 9. 00 hod. a bol by som rád, keby sa niekto prihlásil a zorganizoval aj veriacich z Košického Klečenova. Stretnutie by bolo pri cintorínskom kríži o 9. oo hod.