17. nedeľa v Cezročnom období

Od soboty večera (1. – 2. augusta) môžeme získať plnomocné odpustky pre duše v očisci – porciunkuly. Podmienkou získania odpustkov je pristúpiť k sv. prijímnaniu, pomodliť sa na úmysel Svätého Otca a za zomrelých, pre ktorých chceme odpustky získať (Otče náš, Zdravas Mária a tiež Otče náš, Verím v Boha). Tieto odpustky môžeme získať len vo farských kostoloch. Príležitosť vykonať si sv. spoveď bude v piatok od 17.00 hod. vo farskom kostole vo Svinici.