15. nedeľa v Cezročnom období

Bosí karmelitáni v Košiciach-Lorinčík pozývajú 16. júla 2015 – štvrtok (Karmelská Panna Mária) na odpustovú slávnosť o 18. 00 hod. Bližšie informácie na výveske!

Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby farnosti.