2. nedeľa po narodení Pána

Ak niekto má záujem o požehnanie domu, bytu, nech sa prihlási u pána farára. Odporúča sa, aby nový byt alebo dom, poprípade po rekonštrukcii, bol požehnaný kňazom.

Rodičia, prichádzajte s deťmi ku betlehemu a rozprávajte im o novonarodenom Spasiteľovi. Môžete im klásť jednoduchou rečou otázky: Ako sa volalo mestečko, kde sa narodil Pán Ježiš? Ako sa volali Ježišovi rodičia? Kým bol po Otcovi, kým po matke?… Milodar je prejavom našej povďačnosti, že sa stal človekom.

Dnes, nedeľa, (4.01.2015) Vás pozývame na ekumenické bohoslužby do Kultúrneho domu vo Svinici, ktoré sa uskutočnia o 14. 00 hod.