Svätej rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa

Sviatosť zmierenia:

Svinica

Piatok: od 17. 00 hod.

Chorí sa majú príležitosť vyspovedať doma v prvý piatok od 9. 00 hod.