Krst Krista Pána

Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka na dokončenie opravy farskej budovy a opravu organa.