3. pôstna nedeľa

V nedeľu o 14.00 hod. pobožnosť krížovej cesty vo farskom kostole. Pred pobožnosťou ruženec k sv. Jozefovi a Litánie k sv. Jozefovi.

V pondelok pred sv. omšou ruženec k sv. Jozefovi a Litánie k sv. Jozefovi.

V piatok o 17.00 hod. pobožnosť krížovej cesty vo farskom kostole. Po nej nasleduje sv. omša.

V pondelok pozývame zvlášť Jozefov na sv. omšu do farského kostola.

Kto má záujem o členstvo v Ružencovom bratstve, nech si vyzdvihne prihlášku v sakristii a v priebehu dvoch týždňov, nech ju vhodí do pripravenej schránky pri obraze Panny Márie.