28. nedeľa v Cezročnom období

Vo farskom kostole je každý deň spoločná modlitba sv. ruženca o 17.30 hod. (v nedeľu o 13.30 hod.)

V Nižnej Kamenici je každý deň spoločná modlitba o 17. 00 hod., v stredu o 16. 00 hod.

Nasledujúcu nedeľu je Misijná nedeľa.Pri tejto príležitosti bude zbierka.

Nájdime si čas na spoločnú modlitbu sv. ruženca. Horliteľky by mali byť v tom príkladom.