27. nedeľa v Cezročnom období

Októbrové pobožnosti

Dnes (nedeľa) modlitba sv. ruženca o 14.30 hod. vo Svinici

Svinica o 17.30 hod. každý deň

Nižná Kamenica o 17.00 hod. každý deň