26. nedeľa v Cezročnom období

Dnes (nedeľa) o 14.30 hod. vo Svinici bude výmena ružencových tajomstiev, požehnanie a modlitba sv. ruženca.

V sobotu pred rannou sv. omšou bude modlitba sv. ruženca.

Sv. spoveď pred 1. piatkom

Svinica

V utorok od 17.00 hod. (gr.kat.) a v piatok od 16.30 hod. (rim.kat.)

Nižná Kamenica

V stredu od 16.00 hod. (rim.kat.), vo štvrtok od 17.30 hod. (gr.kat.)

Oznam pre pútnikov

V sobotu (7.10.2017) bude odchod autobusu do Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej takto:

10.00 hod. z Nižnej Kamenice z dolnej autobusovej zastávky,

10.10 hod.z autobusovej zastávky v Bidovciach,

10.15 hod. od kríža vo Svinici .

Ak by mal ešte niekto záujem, môže sa prihlásiť u pani kostolníčok.