28. nedeľa v Cezročnom období

Nasledujúcu nedeľu je zbierka na misie. Pocit zodpovednosti za šírenie odkazu Ježiša Krista: „Iďte do celého sveta a učte všetky národy… “ možno vyjadriť aj milodarom.