27. nedeľa v Cezročnom období

Dnes bude vo farskom kostole o 14.00 hod. spoločná modlitba sv. ruženca, po nej požehnanie devocionálií.

7.10.(utorok) Ružencovej Panny Márie – v Nižnej Kamenici bude o 16.30 hod. bohoslužba slova, pol hodiny pred ňou spoločná modlitba sv. ruženca

Prichádzajme na spoločnú modlitbu sv. ruženca radi a uvažujme nad jednotlivými tajomstvami, ktoré určitým spôsobom môžeme odtajniť pre svoj život a tým duchovne napredovať. V opačnom prípade sme vystavení duchovnej ťarbavosti (nechápavosti alebo ťažkopochopiteľnosti v duchovnej rovine).