26. nedeľa v Cezročnom období

Dnes je zbierka na katolícke masmédiá.

Sv. ruženec:

Svinica: každý deň v mesiaci október o 17.30 hod.

Nižná Kamenica: Odporúčam vám modlitbu sv. ruženca každý deň v kaplnke.

Bidovce, Borda, Košický Klečenov: Modlite sa spoločne túto modlitbu každý večer pri zažatej svieci.

 Spovedanie:

Svinica: streda a piatok od 17.00 hod.

Nižná Kamenica: utorok od 17.30 hod.

Bidovce: štvrtok od 17.00 hod

Sv. spoveď gr. kat.:

Svinica: utorok od 17. 30 hod.

Nižná Kamenica: štvrtok od 17.30 hod.

Košický Klečenov: v utorok r. kat. sv. omša o 16. 30 hod. ( 15 min. vopred sv. spoveď)

Mária Ňulasyová zo Svinice prispela na opravu farskej budovy sumou 100€. Pán Boh zaplať!