29. nedeľa v Cezročnom období

Dnes je Misijná nedeľa. Pri tejto príležitosti je zbierka na misie.

Nasledujúcu nedeľu je mesačná zbierka na farskú budovu. Je to posledná zbierka na tento cieľ. Pán Boh zaplať za milodary!

Nasledujúcu sobotu o 15.30 hod. uzavrú manželstvo Zuzana Bratková a Stanislav Tmák.

Zakúpením kahančeka za 1€ (v sakrestii) podporíte akciu za nenarodené deti, na ktoré budeme myslieť aj počas 2. novembra.