4. adventná nedeľa

Štedrá večera:

1. 18. 00 hod. – celá rodina sa zhromaždí okolo domáceho slávnostne pripraveného stola

2. Prečíta sa text zo Sv. písma Lk 2, 1-20

3. Zaspieva sa vianočná pesnička

4. Pomodlí sa Anjel Pána alebo modlitba pred jedlom

5. Spoločná večera (bez rušivého vplyvu televízneho programu alebo internetu)

6. Modlitba po jedle

7. Darčeky?

Nezabudnúť na sv. omšu, ktorá je stredobodom Vianoc.