4. pôstna nedeľa

Dnes (nedeľa) o 14.00 hod. krížová cesta vo farskom kostole.

V piatok krížová cesta vo farskom kostole o 17.00 hod.

Kto má záujem o členstvo v Ružencovom bratstve, nech si vyzdvihne prihlášku v sakristii a vyplnenú vhodí počas týždňa do pripravenej schránky pri obraze Panny Márie vo Svinici a pri soche Panny Márie v Nižnej Kamenici.

Nasledujúcu nedeľu bude vo Svinici zbierka na potreby kostola. Pán Boh zaplať!