3. veľkonočná nedeľa

Nasledujúca nedeľa je Nedeľa Dobrého pastiera. Katolícka cirkev sa modlí za rehoľné a kňazské povolania. Uskutoční sa aj zbierka na kňazský seminár.

Kto má záujem, je možné navštíviť Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach. O 11. oo hod.  je sv. omša v seminárnom kostole.

V piatok o 17. 00 hod. sú vstupné testy birmovancov na Farskom úrade vo Svinici.