4. veľkonočná nedeľa

Dnes je zbierka na Kňazský seminár v Košiciach. Pán Boh zaplať!

Na výzvu Svätého Otca Františka je nasledujúcu nedeľu (24. apríla 2016) MIMORIADNA ZBIERKA pre ľudí na Ukrajine. Pán Boh zaplať!