Nedeľa Božieho milosrdenstva

V dnešnú nedeľu je z poverenia Konferencie biskupov Slovenska MIMORIADNA ZBIERKA na pomoc prenasledovaným kresťanom. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!

Dnes (nedeľa) o 14. 00 hod. bude pobožnosť  vo farskom kostole (pol hodiny pred pobožnosťou modlitba  sv. ruženca).