3. veľkonočná nedeľa

Dnes (30.04) je  stretnutie bratstva sv. ruženca o 14. 00 hod. v Nižnej Kamenici.

Od prvého mája vo Svinici budú Loretánske litánie o 18.00 hod. a v Nižnej Kamenici o 17.00 hod.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár. Pán Boh zaplať za milodary!

Spovedanie pred 1. piatkom v mesiaci

Svinica

– v utorok  od 17.00 hod. (gr.kat.), v stredu a v piatok od 17.00 hod. (rim.kat.)

Nižná Kamenica

– v pondelok od 16.00 hod (rim.kat.), vo štvrtok  od 17.30 hod (gr.kat.)

Bidovce

– vo štvrtok od 16.30 hod.