4. veľkonočná nedeľa

Dnes (7.mája) je  stretnutie bratstva sv. ruženca o 14. 00 hod. vo Svinici.

V máji sú vo Svinici aj v Nižnej Kamenici loretánske litánie o 18.00 hod.

Dnes je zbierka na kňazský seminár. Pán Boh zaplať za milodary!