Nedeľa Božieho milosrdenstva

Na budúcu nedeľu – 30.4.2017 bude stretnutie Bratstva sv. ruženca v Nižnej Kamenici o 14.00 hod.