30. nedeľa v Cezročnom období

Dnes je zbierka na farskú budovu. Pán Boh zaplať!

Dnes je vo farskom kostole  o 13.30 hod.  sv. ruženec

Zakúpením kahančeka za 1 € (v sakristii) podporíte akciu za nenarodené deti, na ktoré budeme myslieť aj počas 2. novembra.

Spovedanie        

Svinica

streda, piatok: od 16.30 hod.

Bidovce

štvrtok: od 17.00 hod.

Nižná Kamenica

utorok: od 16.00 hod.