Všetkých svätých

Vo farskom kostole dnes o 13.30 hod. pobožnosť – 1. nedeľa v mesiaci

Zakúpením kahančeka za 1 € (v sakristii) podporíte akciu za nenarodené deti, na ktoré budeme myslieť aj počas 2. novembra.

Dušičková pobožnosť na cintorínoch

1.novembra (nedeľa): 14.30 hod. Košický Klečenov, 15.00 hod. Borda, 15.30 hod. Nižná Kamenica, 16.00 hod. Bidovce.

2. novembra (pondelok): po večernej sv. omši vo Svinici

Spovedanie

Svinica

utorok: od 17. 00 hod. (gr.kat.)

piatok: od 17. 00 hod. (rím.kat.)

Nižná Kamenica

pondelok: od 16.00 hod. (rím.kat.)

štvrtok: od 17.30 hod. (gr.kat.)