30. nedeľa v Cezročnom období

Dnes je zbierka na opravu farskej budovy.

Svinica

Nedeľa: 14. 00 hod. spoločná modlitba sv. ruženca; každý večer o 17.30 hod. spoločná modlitba sv. ruženca do štvrtka.

Utorok: sv. spoveď o 17.00 hod., po sv. spovedi gréckokatolícka liturgia

Borda

Nedeľa: 15.00 hod.  spoločná modlitba sv. ruženca

Nižná Kamenica

Štvrtok: sv. spoveď o 16.30 hod., po sv. spovedi gréckokatolícka liturgia

Košický Klečenov:

Utorok: 16.00 hod. sv. spoveď, l6.30 hod.  sv. omša

Pobožnosti na cintoríne:

Sobota (1.11.): Bidovce: 13.30 hod. , Nižná Kamenica 14. 00 hod., Borda 15. 00 hod.;

gr.kat. panychída na cintoríne vo Svinici a po nej liturgia v kostole

Nedeľa (2.11.): Košický Klečenov 14. 00 hod., Svinica 15. 00 hod.

Spovedanie

vo Svinici: v streda a v piatok o 17.00 hod.

v Nižnej Kamenici: v utorok o 16.30 hod.

v Bidovciach: vo štvrtok  o 17.00 hod.

Spovedanie chorých bude až na prvý piatok vo Svinici