Všetkých verných zosnulých

Pobožnosť na cintoríne

Nedeľa: Košický Klečenov o 14. 00 hod., Svinica o 15. 00 hod.

Spovedania chorých bude na prvý piatok vo Svinici od 9. 00 hod.