29. nedeľa v Cezročnom období

Dnes je zbierka na misie. Za milodary vopred Pán Boh zaplať!

Nasledujúcu nedeľu bude zbierka na opravu farskej budovy. Viem, že je to znova po týždni zbierka, usilujte sa, nakoľko je to možné. Za porozumenie vopred ďakujeme.

Modlitba sv. ruženca je vo Svinici každý deň o 17.30 hod., v nedeľu o 14.00 hod.; v Nižnej Kamenici o 16.30 hod., v stredu o 16.00 hod.