34. nedeľa v Cezročnom období – Krista Kráľa

Dnes, nedeľa, bude  vo farskom kostole adorácia po sv. omši.

Dnes je zbierka na Dobročinné ciele. Zbierka je vyhlásená Arcibiskupským úradom v Košiciach. Pán Boh zaplať za milodary!

Spovedanie pred 1. piatkom

Svinica

utorok od 17.00 hod, (gr.kat.), piatok od 16.30 hod. (rim.kat.)

Nižná Kamenica

streda od 16.00 hod. (rim.kat.), štvrtok od 16.00 hod. (gr.kat.)

Bidovce

štvrtok od 16.45 hod.

Na budúcu nedeľu je 1. adventná nedeľa a zároveň zbierka na Katolícku charitu. Pán Boh zaplať za milodary!

Kto má záujem, budúcu nedeľu bude požehnanie adventných vencov.