33. nedeľa v Cezročnom období

Budúcu nedeľu bude zbierka na Dobročinné ciele. Zbierka je vyhlásená Arcibiskupským úradom v Košiciach.

Budúca nedeľa je sviatkom Krista Kráľa.