Prvá adventná nedeľa

Dnes, nedeľa, bude vo farskom kostole spoločná modlitba sv. ruženca a výmena tajomstiev o 14.00 hod.

Dnes je zbierka na Katolícku charitu. Pán Boh zaplať za milodary!