4. nedeľa v Cezročnom období

Spovedanie

Svinica

streda: od 16. 30 hod.

piatok: od 16. 30 hod.

Nižná Kamenica

utorok: od 16.00 hod.

Bidovce

štvrtok: od 16.00 hod.

Na sviatok Obetovania Pána (utorok), 2.februára, nech prídu deti z celej farnosti na sv. omšu do farského kostola vo Svinici, nech si prinesú krstnú sviecu a krstnú košieľku. Nech sa usadia vpredu.