2. nedeľa v Cezročnom období

Začína Týždeň modlitieb za zjednotenie kresťanov. Usilujme sa prísť na bohoslužby aspoň v stanovené dni aj cez týždeň. V rodinách, kde máte miešané manželstvo, sa pokúste o spoločnú večernú modlitbu.