5. nedeľa v Cezročnom období

Každý piatok (17.30 hod.) a v nedeľu (o 14. 00 hod.) bude pobožnosť krížovej cesty vo farskom kostole. Na filiálkach v piatok.

Počas Mimoriadneho roku Božieho milosrdenstva môžeme získať plnomocné odpustky pre seba aj pre duše v očistci. Najbližšie v Košickej katedrále. Bližšie informácie v Dóme sv. Alžbety.

V pôstnom čase využime príležitosť na bohoslužbách aj cez týždeň. Rovnako účasť na pobožnosti krížovej cesty.

Na budúcu nedeľu je zbierka na Katolícku charitu. Pán Boh zaplať za milodary!

Adorácia pred Sviatosťou oltárnou (nedeľa)   11.30 hod. – 15. 30 hod.

Vo farskom kostole bude sv. spoveď (gr.kat.) v utorok 9.2.2016 od 17.00 hod.