4. nedeľa v Cezročnom období

Spovedanie pred 1. piatkom

Svinica

utorok od 17.00 hod, (gr.kat.), piatok od 16.30 hod. (rim.kat.)

Nižná Kamenica

streda od 16.00 hod. (rim.kat.), štvrtok od 16.30 hod. (gr.kat.)

Bidovce

štvrtok od 16.30 hod.