5. nedeľa v Cezročnom období

1. nedeľa v mesiaci: 14.00 hod.  spoločná modlitba sv. ruženca vo farskom kostole spojená s výmenou ružencových tajomstiev, tiež príležitosť požehnania devocionálií (náboženských predmetov ako ešte nepožehnaný ruženec, medailón Panny Márie, krížik, modlitebná knižka…)

Budúcu nedeľu bude vo Svinici a v Nižnej Kamenici zbierka na Pastoračné centrá v Prešove a v Košiciach – ACM a UPC. Pán Boh zaplať za milodary!

V Bidovciach bude zbierka na výstavbu nového kostola. Pán Boh zaplať za milodary!