3. nedeľa v Cezročnom období

Ekumenický modlitebný týždeň od 22.1.2018 do 26.1.2018 o 18.00 hod.

Pondelok:

Gr.kat.kostol v Košickom Klečenove; Téma: Preto milujte aj cudzinca, lebo aj vy ste boli cudzincami v Egypte; Kazateľ: Pavol Jašo

Utorok:

Reformovaný kostol vo Svinici; Téma: Už nie ako otroka, ale ako milovaného brata; Kazateľ: Ján Ducár

Streda:

Reformovaný kostol v Bidovciach; Téma: Vaše telo je chrámom Svätého Ducha. Nádej a uzdravenie; Kazateľ: Matej Babčák

Štvrtok:

Rim.kat. kostol vo Svinici; Téma: Počuj plač môjho úbohého ľudu zďaleka a široka v krajine! Všímajme si potreby druhých! Kazateľ: Ján Hruška

Piatok:

Evanjelický kostol vo Vyšnej Kamenici; Téma: Budovať rodinu v domácnosti a v cirkvi. On zhromaždí rozptýlených …  zo štyroch koncov zeme; Kazateľ: Jákob Szelés