4. nedeľa v Cezročnom období

Dnes, nedeľa, je zbierka na dokončenie Mládežníckeho centra v Prešove.

Nedeľa (1.2.): pobožnosť o 14. 30 hod. vo farskom kostole

Spovedanie  pred 1. piatkom

Svinica: Utorok (17.00 hod. gr.kat. ) – nasledovať bude liturgia

                 Streda a piatok od 17. 00 hod. rím. kat.

Bidovce: Štvrtok: 16.30 hod.

Nižná Kamenica: utorok – 16.30 hod.

                                    štvrtok – 17. 00 hod. (gr.kat.), po sv. spovedi bude liturgia

Chorí v 1. piatok od 9.00 hod.

V sobotu – 7.2.2015jubilant dp. Martin Uháľ – si pri sv. omši pripomenie 50. rokov života; zároveň si pripomenieme 7O. výročie od smrti Štefana Bečavera

V nedeľu – 8.2.2015 z príležitosti 70. výročia úmrtia Štefana Bečavera bude sv. omšu vo farskom kostole slúžiť emeritný arcibiskup Alojz Tkáč.