3. nedeľa v Cezročnom období

Zbierka na dokončenie   opravy farskej budovy a opravu organa z nedele 18.1.2015: Svinica: 272 €, Nižná Kamenica: 160 € + 50 € z pohrebu nebohej Heleny Kováčovej, Bidovce 120 €.

Na budúcu nedeľu je zbierka na dokončenie Arcidiecézneho centra pre mládež v Prešove a Univerzitného pastoračného centra v Košiciach.

 

Ekumenické bohoslužby

Pondelok: Svinica                   18. 00 h (Rímskokatolícka cirkev)

Utorok:     Vyšná Kamenica   18. 00 h (Evanjelická cirkev)

Streda:      Košický Klečenov l8. 00 h ( Gréckokatolícka cirkev)

Štvrtok:     Svinica                   18. 00 h (Reformovaná cirkev)

Piatok:       Bidovce                 18. 00 h (Reformovaná cirkev)

Pozývame veriacich na jednotlivé stretnutia.