5. nedeľa v Cezročnom období

Streda – Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej – je príležitosť prijať sviatosť pomazania chorých v rámci sv. omše. Podmienkou je staroba alebo vážna choroba (nie chrípka, bolesť zubov…) Tiež milosť posväcujúca (získavame vo sviatosti zmierenia). Ďalej sv. prijímanie.