4. veľkonočná nedeľa

Dnes je zbierka na kňazské semináre Katolíckej cirkvi na Slovensku.

Sviatosť zmierenia (rim.kat.):

Svinica: v stredu a v piatok od 16.30 hod.

Bidovce: vo štvrtok od 17.00 hod.

Nižná Kamenica: v utorok od 16.00 hod.

Sviatosť zmierenia (gr.kat.):

Svinica: v utorok od 17.00 hod.

Nižná Kamenica: vo štvrtok od 17.30 hod.

Od mája sa začínajú Loretánske litánie každý deň.

Pokiaľ je to aspoň trocha možné, využívajme aj cez týždeň účasť na sv. omšiach. Mládež môže prísť na konci týždňa – v piatok.