3. veľkonočná nedeľa

Dnes je zbierka na dokončenie opravy farskej budovy.

Nasledujúcu nedeľa je zbierka na kňazské semináre Katolíckej cirkvi na Slovensku.

Pokiaľ je to aspoň trocha možné, využívajme aj cez týždeň účasť na sv. omšiach. Mládež môže prísť na konci týždňa – v piatok.