6. nedeľa v Cezročnom období

Dnes (nedeľa) po sv. omši do 15.00 hod. bude vyloženie Sviatosti oltárnej v rámci zmiernej poklony. Na záver bude spoločné požehnanie. Hodinu pred záverom bude spoločná adorácia

Dnes je vo Svinici a v Nižnej Kamenici zbierka na pastoračné centrá mládeže v našej diecéze.  V Bidovciach je zbierka na výstavbu nového kostola. Pán Boh zaplať za milodary!

Budúcu nedeľu je jarná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za milodary!

Na Popolcovú stredu je pre dospelých prísny pôst, pre ostatných iba pôst od mäsa.