6. nedeľa v Cezročnom období

Dnes, v nedeľu, o 14. 00 hod. – spoločná modlitba sv. ruženca, potom polhodinová adorácia pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Na záver požehnanie.

Popolcovou stredou vstupujeme do pôstneho obdobia, ktorým sa pripravujeme na najväčší sviatok v katolíckej cirkvi. V tento deň je prísny pôst pre dospelých (18 – 60 rokov). Pre ostatných pôst iba od mäsitých jedál. Požiadavka prísneho pôstu je – Iba trikrát za deň sa najesť, z toho iba raz dosýta. Výnimky nájdeme v Katechizme katolíckej cirkvi.

Kto týmito požiadavkami Cirkvi pohŕda, dopúšťa sa ťažkého previnenia (hriechu).

V pôste sa máme vyhýbať hlučným zábavám (tancovačky, diskotéky…).

V pôstne piatky budú pobožnosti krížovej cesty, na ktoré vás pozývame. Pol hodiny pred sv. omšou.

V pôstne piatky možno získať aj odpustky. Bližšie informácie v Katechizme katolíckej cirkvi.

Na budúcu nedeľu je vo všetkých katolíckych chrámoch zbierka na charitu.